BİLSEM 2017-2018 Öğrenci Seçimi Süreci Takvimi ve Öğrenci Tanılama Kılavuzu2017-2018 eğitim ve öğretim yılı "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama" sürecinin hedef kitlesi ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler olup genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında öğrenci tanılamaları yapılacaktır.

İlkokul 1 ve 2. sınıf düzeyindeki öğrenciler için:

Kasım 2016 tarihleri arasında ilkokul 1. ve 2. sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim yetenek, müzik yetenek, genel zihinsel yetenek) gözlem formları e-okul sistemi başvuru işlemleri modülünden doldurulacaktır. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.

1. ve 2. sınıf düzeyindeki öğrencilerin grup taramaları Ocak-Nisan 2017 tarihleri arasında İl Tanılama Komisyonlarının belirleyeceği yerlerde tablet üzerinden yapılacak olup, grup tarama sınav sonuçları Mayıs 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

1 ve 2. sınıf düzeyinde yeterli performansı gösteren öğrencilerin yetenek alanlarına (resim, müzik, genel zihinsel yetenek) göre bireysel değerlendirmeleri ise Mayıs-Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak olup bireysel inceleme sonucu BİLSEM´e yerleşme hakkı kazanan öğrenciler Ağustos 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

İlkokul 3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler için:

Kasım 2016 tarihleri arasında ilkokul 3 ve 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından belirtilecek olan banka hesabına yatırılması ve gözlem formlarının e-okul sisteminden doldurulması gerekmektedir. Öğretmenler yetenek alanlarına göre (resim, müzik, genel zihinsel yetenek) aday gösterdikleri her öğrenci için gözlem formu dolduracaklardır. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.

3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin Grup Tarama Sınavı Şubat 2017 günü Saat: 10.00 da belirlenecek yerlerde yapılacak olup, grup tarama sınav sonuçları Mart 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

3 ve 4. sınıf düzeyinde yeterli performansı gösteren öğrencilerin yetenek alanlarına (resim, müzik, genel zihinsel yetenek) göre bireysel değerlendirmeleri ise Nisan-Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak olup, bireysel inceleme sonucu BİLSEM´e yerleşme hakkı kazanan öğrenciler Ağustos 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

BİLSEM 2017-2018 Öğrenci Seçimi Süreci Takvimi ve Öğrenci Tanılama Kılavuzu İndir

BİLSEM 2017-2018 Öğrenci Seçimi Süreci Takvimi ve Öğrenci Tanılama Kılavuzu yorumları

  • Image Description
    Misafir
    20.03.2017

    İyi keldk

Konular