BİLSEM Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri1. Bireysel değerlendirme aşamasında;

a. 1 ve 2. sınıflar için “Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama” ile birlikte
“İmgesel Tasarım”

b. 3 ve 4. sınıflar için “Gözleme Dayalı Yetenek (Cansız Modelden Çizim) ile
birlikte “İmgesel Tasarım” değerlendirmeleri yapılacaktır.

2. “Okunan Hikayeyi Görsel Olarak Tamamlama”, “İmgesel Tasarım” ve “Cansız
Modelden Çizim” başlıklarının konuları Genel Müdürlüğümüz tarafından kura
yöntemiyle belirlenerek sınav günü İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürleri ile
BİLSEM Müdürlerine online olarak gönderilecektir. Birbiriyle ilişkisiz olmak koşuluyla seçilen üç konudan öğrencinin bir kompozisyon oluşturması beklenecektir.

3. Sınav kâğıtları; 35x50 ebat üzerine öğrencinin adı, soyadı, TC kimlik numarasının basılı olduğu ve baskılı kısmın yapıştırılabileceği formatta hazırlanacaktır.

4. Sanat ürününün değerlendirmesi; kompozisyon, çizgi, perspektif, oran-orantı ve
yaratıcılık karakteristik özellikleri çerçevesinde yapılacaktır.

5. Her bir üye isimlerini görmedikleri resim kâğıtlarına birbirinden bağımsız ayrı ayrı not verecektir. Verilen notların en yüksek ve en düşük olanları silinecek ve kalan üç notun ortalaması alınarak Aday Puanı oluşturulacaktır.

6. Sınav öncesi öğrencilere puanlama cetveli hakkında açıklama yapılacaktır. Öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde durulacaktır.

7. İllerde oluşturulacak olan Görsel Sanatlar Komisyonları mümkün olduğunca tek ya da en az sayıda olacaktır.

8. Her komisyon 5 kişiden oluşacaktır. Komisyon üyeleri yönerge kapsamında olacaktır.

9. Komisyonlarda adayların birinci dereceden akrabalarının olmaması göz önünde
bulundurulacaktır.

10. Komisyon üyeleri sınav esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak gözetmenleri
koordine amaçlı sınav binasında görevlendirilecektir.

11. Komisyon üyelerinin aynı salonda birlikte çalışmalarının hızlı ve bütüncül bir değerlendirme açısından önemli olduğu göz önünde bulundurulduğundan, değerlendirme sürecinde komisyon üyeleri (ortalama üç gün) görevli izinli sayılacaklardır.

*** BİLSEM Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri Detayları için Buraya Tıklayınız

Konular