BİLSEM kayıt dönemi ve kayıt için gerekenler nelerdir?Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci kayıtları genelde Eylül ayının ilk haftası içinde yapılır. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

1-Kayıt Formu (Ek-3) 2-Veli Muvafakat Belgesi (Ek-4) 3-Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4-2 Adet Fotoğraf 5-Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi Eğitim öğretim yılının başlamasını takiben 30 iş günü içerisinde merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

BİLSEM’E KAYDOLDUKTAN SONRA DEVAM ZORUNLU MUDUR?

Bilim ve Sanat Merkezi´nde uygulanan programlara devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir. Merkeze kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayı içerisinde kayıt yenileme işlemlerinin yapılması gerekir. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan öğrencilerin merkezle ilişiği kesilir.

Konular