Bilsem sınavlarına nasıl itiraz edilir?Öğrenciler sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlandıktan sonra en geç
5 (beş) gün içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların
öğrencilere duyurulmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır.

Öğrenciler, itiraz başvurularını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu
dilekçeyle yapacaklardır.

ÖNEMLİ: Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bilsem sınav itirazı için tıklayınız

Bilsem sınav soruları için tıklayınız

Bilsem sınav sonuçları için tıklayınız

Konular