Bilsem 2019 Öğrenci Seçim Takvimi (3. ve 4. Sınıflar İçin)2018 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ (3. VE 4. SINIFLAR) AÇIKLANDI

Tüm ilkokul öğretmenlerine ve velilere “özel yetenekli öğrencilerin özellikleri” ve Bilim ve Sanat Merkezlerine yönlendirme ile ilgili işlemler hakkında Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin koordinasyonunda (okulların rehber öğretmenleri tarafından kendi okullarında eğitim verilmesi, rehber öğretmeni olmayan okullara Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından destek verilerek) bilgilendirme yapılması Ekim - Kasım 2018 tarihleri arasında.

İl Tanılama Sınav Komisyonunun Kurulması Ekim 2018 tarihleri arasında.

Aday gösterilen öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin veliler tarafından banka hesabına yatırılması ve gözlem formlarının e-okul sisteminden doldurulması Kasım 2018 tarihleri arasında.

Aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması Ocak 2018 tarihleri arasında.

Öğrencilerin sınav giriş belgelerini bağlı bulundukları okul müdürlüklerine onaylattırılması Ocak - Şubat 2018 tarihleri arasında.

Grup Tarama Sınavı ( Pazar Saat:10.00 ) Şubat 2018 tarihleri arasında.

Grup tarama sınav soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr adresinden
yayımlanması Şubat 2018 tarihleri arasında.

Grup tarama sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması Mart 2018 tarihleri arasında.

Bireysel değerlendirme için hak kazanan öğrencilerin randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu tarafından düzenlenmesi ve velilere duyurulması Mart 2018 tarihleri arasında.

Bireysel değerlendirmelerin yapılması Nisan - Haziran 2018 tarihleri arasında.

Bireysel değerlendirme sonuçlarının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi Haziran - Temmuz 2018 tarihleri arasında.

Bireysel inceleme sonucu “Bilim ve Sanat Merkezleri” ne yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması Ağustos 2018 tarihleri arasında.

Konular