Bilsem'de eğitim ücretli midir?Bilim ve Sanat Merkezi´nde eğitim ücretsizdir. Ancak Merkezler öğrencilerin kullanacakları deney, uygulama ve etkinlik malzeme, araç ve gereçleri için velilerden ücret talep edebilir.

Bilsem'lerin iç işleyişi nasıldır?

Bilim ve Sanat Merkezilerinin organizasyon yapısı kuruma özgü çeşitli aşağıdaki birimlerden oluşur:

- Bilim Etkinlikleri Birimi - Sanat ve Spor Etkinlikleri Birimi - Destek Etkinlikleri Birimi - Rehberlik Birimi - Araştırma Geliştirme ve İzleme Birimi Her birimde birim başkanı (öğretmen) ve öğretmenler görev yapar.

Konular