Bilsem Sınavları

Bilsem Sınavları, Meb Bilsem

Bilsem sınav sonuçları nasıl hesaplanır?



3. ve 4. sınıflar için yapılan grup tarama sınavının değerlendirilmesi 300 puan
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları
dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Bilsem sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

Bilsem'lerin iç işleyişi nasıldır?



Bilim Sanat Merkezilerinin organizasyon yapısı kuruma özgü çeşitli birimlerden oluşur.

Yönetim birimi; müdür, müdür yardımcıları ile merkez yürütme kurulu ve merkez danışma kurulundan oluşur.

Eğitim-Öğretim Birimleri ve Yardımcı Birimler ise şöyle şekillenir:

Eğitim-Öğretim Birimleri

· Bilim Etkinlikleri Birimi

· Sanat ve Spor Etkinlikleri Birimi

· Destek Etkinlikleri Birimi

Yardımcı Birimler

· Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

· Araştırma, İzleme, Geliştirme ve Dokümantasyon Birimi

Her birimde birim başkanı (öğretmen) ve öğretmenler görev yapar.

Bilsem'e alınan öğrencilere nasıl bir eğitim verilir?



Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler.

Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir.

Bilsem öğrenci alımı nasıl yapılıyor?



Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak üstün yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla her yıl Bakanlıkça belirlenen tanılama takvimi çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen sınıf seviyesinden (ilkokul 4.sınıf) öğrenciler, Bakanlıkça hazırlanan Gözlem Formları kullanılarak e-okul üzerinden sınıf öğretmenlerince resim, müzik alanı ve/veya zihinsel alanda üstün yetenekli adayı olarak gösterilir.

Aday olarak gösterilen öğrenciler, Bakanlıkça belirlenen bir tarihte, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak Bakanlıkça hazırlanan grup tarama sınavına alınır.

Bilim ve sanat merkezi (Bilsem) nedir?



Bilim ve Sanat Merkezleri eğitim kurumları içinde, yolu bir şekilde BİLSEM´lerle kesişmeyenler için, belki de en az tanınanı ve bilinendir.

Bilim ve Sanat Merkezleri; eğitim kurumları içinde, yolu bir şekilde BİLSEM’ lerle kesişmeyenler için, belki de en az tanınanı ve bilinendir.

Öğrenci alımından eğitim süreçlerine kadar tüm süreçler çoğu insan için bilinmezlerle doludur. Zeki çocukları BİLSEM’ lere toplayıp okul dışındaki saatlerde okuldan farklı ne yaptıkları, acaba nasıl gizli bir gündemleri olduğu pek çok insan için merak konusudur.

İşte bu dosya, BİLSEM’ i henüz tanımayan yeni velilerimiz ve tanımak isteyen meraklı vatandaşlarımız için kafalara takılması muhtemel sorulara cevaplar şeklinde hazırlanmıştır.

Eğer kafanızı kurcalayan soruların cevabı burada yoksa lütfen iletişim formunda bize ulaştırın, cevaplayıp dosyaya ekleyelim.

Ülkemizde özel yetenekli çocuk tanımı kimleri kapsamaktadır?



Standart zeka testlerinde yaklaşık olarak 130 ve üzeri puan alan veya resim, müzik gibi performans alanlarında aynı yaş, deneyim veya çevre şartlarına sahip akranlarına göre, üstün performans gösteren çocuk/öğrenciler özel yetenekli olarak kabul edilmekte ve BİLSEM’ lerde bu çocuklara özel eğitim desteği sunulmaktadır.

BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı



2018 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Yayımlandı...

Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru ve başvuruya ait onay süreci 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecektir. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Bilim ve sanat merkezlerine ilişkin kontenjanlar http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu´nu indirmek için tıklayınız.

Bilim ve sanat merkezlerinin resmi statüsü nasıldır?



Bilim ve Sanat Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. Kurum olarak, Genel Müdürlük bünyesinde yer alan Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı sorumluluğu altındadır.

BİLSEM'in işleyişini düzenleyen bir mevzuat mevcut mu?



Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile bu merkezlere öğrenci seçimi, kayıt kabul, eğitim-öğretim yönetici ve öğretmen seçimi ile yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 27.08.2015 tarihli " Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi" mevcuttur. Ayrıca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde de kurumun işleyişine ilişkin bazı hususlar yer almaktadır.

Bilsem'e hangi sınıflardan öğrenci alınmaktadır?



Bilim ve Sanat Merkezi’ ne alınacak öğrencilerin sınıflarının belirlenmesi, her yıl Bakanlıkça yapılmaktadır. Bakanlık kararı doğrultusunda 2017 yılında ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflardan tanılama yapılmıştır.

Belirlenen sınıf seviyesi dışındaki özel yetenekli adaylar sürece nasıl dahil olabilir?



Özel yetenekli öğrenciler için özel eğitim alabilecekleri tek alternatif Bilim ve Sanat Merkezleri değildir. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurmaları ve özel yetenekli olarak tanılanmaları halinde, mevcut okullarında destek eğitim odasına yönlendirilebilir.

Bilsem'de verilen eğitimin ölçme ve değerlendirmesi nasıl yapılır?



Öğrencilerin sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve tutumların gerçek yaşamdakine benzer bir durumda kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi amacıyla bunları ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesini esas alan bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımı kullanılır.

Bilim ve sanat merkezinde öğrencilere servis imkanı sunulur mu?



Bilim ve Sanat Merkezleri ücretsiz taşımalı eğitim kapsamında olmadığından öğrenciler merkezlere kendi imkanlarıyla gelirler.

Merkezler, öğrencilere ayrıca bir servis imkânı sağlamaz. Öğrenci velileri kendi aralarında anlaşarak özel bir servis tutabilirler.

Bilsem'de öğrenci kılık kıyafeti nasıldır?



BİLSEM’ de öğrencilerin kılık kıyafetleri serbest olup belli bir forma uygulaması yoktur.

BİLSEM´LER ARASI ÖĞRENCİ NAKLİ OLUR MU?

BİLSEM´ ler arası öğrenci nakilleri velinin yazılı başvurusu üzerine Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi Ek-7 Öğrenci Nakil Belgesi ile yapılmaktadır.

Bilsem'lerde diploma ve benzeri belge verilir mi?



Eğitim programları sonunda ve eğitimin tamamlanması neticesinde yönerge gereği öğrencinin aldığı eğitimleri gösteren bir Program Tamamlama Belgesi verilir. Başka herhangi bir diploma, sertifika veya bitirme belgesi verilmez.